Haal meer uit je site of app door onze tips + tricks.

Hoe gaat het in zijn werk?

Met een expert review beoordeelt één van onze experts je product en komt met concrete verbeterpunten.

Het centrale doel van iedere expert review is: het optimaliseren van de app of website.

#01

Context begrijpen.

Iedere website of app is anders. Het heeft een andere doelgroep, ander doel en een andere opzet. Aan het begin van een expert review starten we dan ook met een gezamenlijke sessie waarin we deze zaken goed doorspreken, zodat wij de context begrijpen.

#02

Doelen benoemen.

Waar gaan we ons tijdens de expert review op richten? Wil je dat we globaal alles bekijken en met algemene verbeteringen komen of juist dat we een specifiek onderdeel analyseren?

#03

Reviewen product.

Nu starten we met de review. We gaan door de website of app heen. Bekijken waar mogelijk en nodig achterliggende data en maken notities van hetgeen we tegenkomen.

#04

Rapportage resultaten.

Aan het einde dragen we de rapportage over met daarin de concrete lijst met verbeterpunten.

Wat krijg je als resultaat?

Aan het einde van een expert review krijg je een rapportage met een concrete lijst met acties om de website of app te verbeteren. Dit kan varieren van verbeteringen in de structuur of flow, het anders opbouwen van een formulier tot het veranderen van elementen of tekst. Alles hangt af van het product en doel.

Wat kost het?

We hebben drie verschillende mogelijkheden. Het verschil zit hem met name in de hoeveelheid tijd die we besteden aan de expert review. In 8 uur doen we een quick scan met de belangrijkste punten en in 40 uur een grondige analyse waar we met uitgebreide verbeterpunten komen.

Small €1000,-
8 uur expert review + 1 uur rapportage.
Medium €2500,-
24 uur + 1 uur rapportage.
Large €3950,-
40 uur + 1 uur rapportage.