Dit privacybeleid beschrijft de manier waarop Morrow (Morrow B.V.) verantwoordelijk is voor het verwerken van uw persoonlijke informatie.

Persoonlijke gegevens verwerkt door Morrow

Morrow verwerkt alleen persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten en / of als u deze vrijwillig aan ons verstrekt. De persoonlijke informatie die we verwerken nadat u deze aan ons heeft verstrekt via een formulier op onze website of via cookies die we kunnen plaatsen, wordt hieronder beschreven:

  • Voornaam en achternaam
  • Telefoonnumber
  • Emailadres
  • Internetbrowser en device type
  • Bezochte pagina’s op onze website

Met welk doel en wettelijke gronden verwerkt Morrow uw gegevens?

Morrow verwerkt alleen persoonlijke informatie voor de volgende doelen: we analyseren uw browser / apparaat en apparaattype om onze website te kunnen presenteren op de manier waarop deze bedoeld is voor het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken. We verwerken uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en in sommige gevallen de bezochte pagina’s op morrow.cc om adequaat te reageren op een contactverzoek of om u, indien van toepassing, de relevante nieuwsbrieven te sturen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Morrow neemt geen beslissingen met grote gevolgen voor individuen, gebaseerd op geautomatiseerde processen. We gebruiken echter wel een geautomatiseerd systeem dat, op basis van de pagina die u bezoekt terwijl u ons vraagt u te bellen, de juiste persoon op de hoogte stelt. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat de persoon die u belt, daadwerkelijk betrokken is bij het onderwerp of de pagina waarin u geïnteresseerd bent.

Hoelang bewaart Morrow persoonlijke informatie?

Morrow bewaart persoonlijke informatie niet langer dan absoluut noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de informatie in de eerste plaats is opgeslagen.

Met wie deelt Morrow persoonlijke informatie?

Morrow verkoopt uw gegevens in geen geval aan derden. Wij verstrekken alleen informatie aan andere partijen als dit wettelijk verplicht is, of omdat dit nodig is om een overeenkomst tussen u en Morrow na te komen. Elke organisatie die informatie voor Morrow verwerkt, heeft een gegevens- verwerkings- overeenkomst (DPA) met Morrow. Dit is om hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw informatie te garanderen. Morrow B.V. blijft verantwoordelijk voor de verwerking van deze informatie. Daarnaast wordt het laatste octet van uw IP-adres geanonimiseerd en delen we geen informatie met andere diensten van Google.

Met wie deelt Morrow persoonlijke informatie Cookies / gerelateerde technieken die Morrow gebruikt op morrow.cc.

Morrow gebruikt zowel analytische als tracking cookies. Een cookie is een tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan morrow.cc op uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst en akkoord gaat met ons privacybeleid via de privacyverklaring op onze website. Deze cookies zijn nodig voor het functioneren van onze website en voor jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt en zich gedraagt, en onthouden mogelijk uw voorkeuren zoals uw taal. We kunnen deze gebruiken om onze website te optimaliseren.

De informatie die via deze cookies voor ons beschikbaar komt (zoals het aantal keren dat onze website wordt bezocht en welke pagina’s het meest worden bezocht), wordt volledig geanonimiseerd. We gebruiken ook een cookie wanneer u ons vraagt om contact met u op te nemen of wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief. We gebruiken deze cookie om de pagina’s die u op morrow.cc bezoekt te koppelen aan uw persoonlijke informatie, zodat we op een relevante en adequate manier contact met u kunnen opnemen. Een voorbeeld hiervan is dat degene die u terugbelt, daadwerkelijk betrokken was bij het project of de pagina waarover u meer wilt weten.

Analytische cookies die algemene trends op onze website analyseren, worden gebruikt wanneer u onze website bezoekt. Deze zijn nodig om ervoor te zorgen dat onze website naar behoren werkt. Cookies die door ons contactsysteem worden geplaatst, worden geplaatst nadat u hier expliciet mee akkoord bent gegaan via de privacyverklaring op morrow.cc. Als u eerder akkoord bent gegaan en deze toestemming wilt intrekken, klik dan hier.

Minderjarigen

Als je jonger bent dan 16 jaar, mag je onze website alleen gebruiken onder toezicht van je ouders of wettelijke vertegenwoordigers.

Uw informatie bekijken, bewerken of verwijderen.

U heeft het recht om uw informatie in te zien, te bewerken of te verwijderen. Daarnaast heeft u ook het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Morrow in te trekken. Je hebt ook het recht om je persoonlijke gegevens over te dragen.

U kunt vragen om een kopie van uw persoonlijke gegevens die wij bezitten om naar u of een derde partij van uw keuze in digitale vorm te sturen. U kunt uw verzoek tot inzage, overdracht, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of uw bezwaar / intrekking van toestemming met betrekking tot de verwerking door Morrow van uw gegevens naar hi@morrow.cc.

Als u zich op onze nieuwsbrief heeft geabonneerd, vindt u een afmeldlink en een link om uw gegevens te bewerken onder elke e-mail die u van ons ontvangt, inclusief de eerste aanmeldingsbevestiging. Als je geen van deze e-mails hebt opgeslagen, kun je ons een verzoek sturen zoals beschreven in de vorige alinea, of wachten op nog een nieuwsbrief.

Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs samen met uw verzoek om er zeker van te zijn dat u daadwerkelijk de persoon bent die een verzoek indient met betrekking tot uw gegevens. Zorg ervoor dat u uw foto, MRZ (Machine Readable Zone, de regel met nummers onderaan uw paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (in Nederland is dat uw BSN) zwart maakt. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 4 weken. Als u vragen heeft of vermoedt dat uw informatie niet op de juiste manier wordt gebruikt, laat het ons dan weten via hi@morrow.cc. Als we hierna niet samen tot een oplossing kunnen komen, houd er dan rekening mee dat je het recht hebt om een klacht in te dienen bij de nationale autoriteit (in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens).

Hoe Morrow zorgt voor de beveiliging van uw informatie

Morrow neemt de bescherming van uw informatie zeer serieus en neemt verschillende passende voorzorgsmaatregelen om misbruik, verlies, illegale toegang of ongewenste publicatie / bewerking van uw persoonlijke informatie te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er tekenen van misbruik zijn, neem dan contact met ons op via hi@morrow.cc.

Contact informatie:

Je vindt Morrow aan de Westewagenstraat 60, 3011AT in Rotterdam. Je kunt ons ook bereiken via hi@morrow.cc of door ons te bellen op +31 10846 6385.

Laatst gewijzigd: 01 januari 2020.